Er zijn al 6167 VvE's met een eigen website op VvE-site!

VEBA versterkt bestuur en koerst op versterking binnenstad

De leden van de Vereniging van Eigenaren Binnenstad Amersfoort (VEBA) hebben in een bijzondere algemene ledenvergadering op 26 mei j.l. een bijna geheel nieuw bestuur gekozen. 

Ton Voortman neemt als voorzitter het stokje over van Kees van Doorn, die tijdelijk de voorzittersrol heeft vervuld. Kees blijft als bestuurslid aan. Nieuw in het bestuur zijn ook Ronald van den Brink en Gert Jan Kreikamp. Beiden zijn eigenaar van commercieel onroerend goed in het stadscentrum. Martin Boswinkel, directeur van Stadsherstel Midden Nederland, blijft bestuurslid.

Met het vernieuwde bestuur gaat de VEBA zich krachtig inzetten voor versterking van de Amersfoortse binnenstad. Binnensteden staan al jaren onder druk, ook het Amersfoortse kernwinkelgebied. Oorzaken daarvan zijn onder andere het veranderde consumentengedrag (internetaankopen) en de het beleid van de (gemeentelijke) overheid, die steeds vaker detailhandel op perifere locaties toestaat. Een aanzienlijke leegstand is daarvan het gevolg. Landelijk bedraagt dit percentage bijna 9, in Amersfoort staat in het centrum 4 à 5% van de winkels leeg. Dat is minder dan het landelijke gemiddelde maar niet minder zorgwekkend.
De VEBA wil in de periode 2015-2018 werken aan de versterking van de positie van de Amersfoortse binnenstad door:

a) het garanderen van een optimale bereikbaarheid;
b) het verbeteren van de beleving in het verblijfsgebied en de openbare ruimte;
c) het verruimen van bestemmingsmogelijkheden;
d) het niet verder verhogen van de onroerende zaakbelasting;
e) het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel;
f) het bevorderen van de woonfunctie 

DE VEBA wil samen met andere organisaties optrekken, zoals de OBA, KHN afdeling Amersfoort, musea, Waterlijn en VVV. Ook de relatie met de gemeente is van groot belang. De VEBA vervult een actieve rol in het Platform Economie Binnenstad (PEB).

Bron: www.destadamersfoort.nl