Er zijn al 6167 VvE's met een eigen website op VvE-site!

Raad: Wonen mag op Patersven in Wernhout

ZUNDERT - Parc Patersven in Wernhout krijgt een dubbelbestemming: er mag permanent gewoond en gerecreëerd worden. Althans: als het aan de gemeenteraad van Zundert ligt. Want bezwaarmakers kunnen nog naar de rechter stappen.

Het bestemmingsplan waarin het permanent wonen geregeld is, wordt nu zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in die periode een beroepschrift indienen bij de Raad van State. Doet niemand dat, dan is het besluit over zes weken onherroepelijk. Als de rechter zich over bezwaren moet buigen, is het nog even afwachten óf en wanneer het besluit geëffectueerd wordt.

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelde het Parc Patersven zich van een camping naar een park met recreatiewoningen. In de jaren daaropvolgend nam de mate van permanente bewoning toe.

In de jaren daarna zijn er diverse initiatieven geweest om permanent wonen op het park te legaliseren of er zelfs een zesde wijk van Zundert van te maken.

In 2011 besloten B en W dat proces van legalisering stop te zetten. Patersven moest weer een recreatiepark worden. In maart 2013 diende de vereniging van eigenaren (VEP) van het park een initiatiefvoorstel in dat permanent wonen alsnog mogelijk moest maken. In oktober van het jaar daarop paste de provincie de Verordening Ruimte aan, waarmee ze een opening bood voor het mogelijk maken van zowel recreatie als permanente bewoning en het huisvesten van arbeidsmigranten op het park.

En toen was het woord weer aan de gemeenteraad.

De gemeente moet echter niet te vroeg juichen, bleek eind maart tijdens een zitting bij de Raad van State. "Met zo'n nieuw bestemmingsplan is er nog geen zicht op legalisering", waarschuwde staatsraad Gerrit Hoogvliet. "Niet juichen voor de beer geschoten is." Tegen het bestemmingsplan zijn in de ontwerpfase acht zienswijzen ingediend door tegenstanders.

Lees woensdag meer in BN DeStem.

Bron: www.bndestem.nl