Er zijn al 6167 VvE's met een eigen website op VvE-site!

Bewoners willen geen brug over Vliet

Leidschendam - De bewoners van de Klein Plaspoelpolder in Leidschendam maken zich ongerust over het onderzoek naar een extra oeververbinding. De gemeente Leidschendam-Voorburg laat onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van een oeververbinding over de Vliet die dwars door de woonwijk zou komen te liggen.

"De woonwijk kenmerkt zich nu door rust, een uitstraling die de bewoners graag willen houden. Een oeververbinding met potentieel 27.000 autobewegingen verstoort de rust, is onnodig en splijt de woonwijk onnodig in stukken", aldus Donald Meijering van de Vereniging van Eigenaren Buitengracht. "We dachten eindelijk af te zijn van allerlei zware verkeersstromen door het plan voor Klein Plaspoelpolder, het zou eindelijk een woonwijk worden zonder allerlei leegstaande kantoorgebouwen, zonder vrachtverkeer van een betoncentrale en zonder vuilstort."

Landscheidingsweg 
Bij de komst van de N14 (de Landscheidingsweg) zou de bewoners verzekerd zijn dat er geen druk auto verkeer door de wijk zou komen. De belangrijkste reden om de Landscheidingsweg ondergronds aan te leggen was ook het voorkomen van stank- en geluidsoverlast in de wijken (Klein Plaspoelpolder, Damsigt). "En nu wil de gemeente weer laten onderzoeken of een oeververbinding ongeveer op de plaats van de huidige Landscheidingsweg of iets noordelijker, tot vlak achter de achtertuinen van de Dokter Keukenmeesterstraat, mogelijk is", constateren de bewoners tot hun verbijstering.

Bewoners: tegen EOV
De bewoners uiten zich luid en duidelijk. Ze zijn sterk gekant tegen een dergelijke oeververbinding. De bewoners vinden het niet kunnen dat zoveel jaar na de aanleg van de Landscheidingsweg, op vrijwel dezelfde plaats, nog een drukke oeververbinding wordt gepland. "Straks komt al dat verkeer uit op de Oude Trambaan, op die manier krijgen we alsnog last van de afhandeling van verkeer in de woonwijk.". De bewoners zeggen te worden gesteund door enkele projectontwikkelaars van Klein Plaspoelpolder, die de afbraak van leegstaande kantoorpanden en bouw van nieuwe woningen laten afhangen van de bouw van een oeververbinding. Ook zij zien in dat de opbrengst van de te bouwen woningen aanzienlijk lager zal zijn met een drukke verkeersweg in de achtertuin. "Bij de klankbordbijeenkomsten over Klein Plaspoelpolder hebben we al duidelijk laten merken niet gediend te zien van meer verkeer en een extra oeververbinding. Ondanks dat gaat men maar weer gewoon door met een onderzoek".

Peiling 
Een eerste peiling onder de oorspronkelijke bewoners geeft al aan dat de meerderheid tegen is, laat Meijering weten. "Als het zo onrustig is, is het wellicht een idee om een onderling een brede raadpleging te organiseren via de actieve bewonersverenigingen en verenigingen van eigenaren." Tijdens de inloopbijeenkomst op 27 mei hebben de bewoners hun mening gegeven. De opkomstuit de wijk was groot. De aanwezigen spraken zich zonder uitzondering uit tegen een extra oeververbinding. Desondanks wil de gemeente het onderzoek toch voortzetten.

Bron: www.hetkrantje-online.nl