Er zijn al 6167 VvE's met een eigen website op VvE-site!

Bewoners uitten ongenoegen rondom extra kermis

BERGEN OP ZOOM – Bewoners van onder andere de Zuidwestsingel en De Bergsche Veste III hebben hun ongenoegen geuit aan het college van burgemeester en wethouders omtrent de extra kermis die op het terrein van Kijk in de Pot gehouden zou worden. De voorjaarskermis van Bergen op Zoom vond enige tijd geleden al plaats in stadspark Kijk-in-de-Pot, diezelfde locatie heeft ook de voorkeur van de gemeente voor de najaarskermis.

“Op Plein 13 gaat dat niet meer, mede door parkeerproblemen. Dus we moeten het nu gelijk goed regelen.” Linssen is dan ook in gesprek gegaan met bewoners aan de Zuidwestsingel en de Gertrudisboulevard. “Ik heb gewoon gezegd: ‘Ik snap uw gevoelens, maar u zit daarmee maar twee keer per jaar tien dagen lang met een kermis voor uw deur. De rest van het jaar heeft u daar een prachtig park voor terug.’” De wethouder benadrukt dat ieder plekje in Bergen op Zoom wel eens last heeft van een activiteit.
De bewoners zouden echter bang zijn dat het park straks bebouwd wordt, of dat er parkeerplaatsen gaan komen. Dat is volgens Linssen niet het geval. “We hebben ooit het bestemmingsplan zo gemaakt dat het park als tijdelijke noodparking kan fungeren, maar daar hebben we gelukkig nog nooit gebruik van hoeven maken. Dat soort dingen moeten wel geregeld zijn voor als er eens iets gebeurd.”

Vogelvrij

Bea Demmers, bewoonster van de Zuidwestsingel is niet gecharmeerd van Linssen’s uitspraak.
“Er werd ons verstaan gegeven ‘dat we niet moesten zeuren met twee keer een kermis voor de deur en de rest van het jaar een prachtig park’.  “Ten eerste denk ik dat wij zelf wel uit mogen maken wat wij vinden en ten tweede over dat prachtige park zijn de meningen ook redelijk verdeeld.  Demmers heeft samen met Rob Boas (bewoner van de Gertrudisboulevard) en de heer Megens (voorzitter van vereniging van eigenaren De Bergsche Veste III) brieven gezonden naar het college om daarin hun ongenoegen te uiten. Volgens Demmers staat er in het bestemmingsplan Kijk in de Pot dat er maximaal een keer per jaar een keermis georganiseerd mag worden. “Dit is vastgesteld naar aanleiding van afspraken die met omwonenden zijn gemaakt. Wanneer wij als omwonenden niet meer kunnen vertrouwen op afspraken met de gemeenten en het bestemmingsplan worden wij een soort van vogelvrij verklaard.”

Geluidsoverlast

Volgens Rob Boas ligt het probleem voor een groot gedeelte bij de geluidsoverlast en de parkeerproblemen.
“De kermis produceert geluidsoverlast. Met name gaat het dan om bastonen die in een huis met enkele beglazing, zoals er een groot aantal zijn rond de Kiek, ertoe leidt dat de vensters meedreunen met de muziek. Die basdreunen worden niet meegerekend bij de bepaling van het aantal decibellen, maar zijn de meest storende aspecten van de geluisoverlast.” Volgens Demmers is er op haar verzoek wel een meting gedaan, maar die vond tien minuten voor sluitingstijd van de kermis plaats. “Dit is het moment dat er zo goed als geen bezoekers meer op het kermisterrein aanwezig zijn.” De heer Megens, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, stelt dat er ook nog andere overwegingen zijn: “Parkeeroverlast en irritante boetes voor omwonenden, urineren in het park en bij de parkeerplaats voor onze flat en het soms luidruchtig afscheid nemen na sluitingstijd.”

Bron: www.internetbode.nl