Er zijn al 6167 VvE's met een eigen website op VvE-site!

Privacy beleid

Wij geven om uw privacy


Voor VvE-site.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt VvE-site.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop VvE-site.nl gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.


Gebruik persoonsgegegevens

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. U mag persoonsgegevens van een gebruiker die u hebt verzameld op VvE-site.nl uitsluitend gebruiken voor reacties aan die gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

VvE-site.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:
(1) voor het leveren van onze diensten;
(2) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(3) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van VvE-site.nl;


Beveiliging gegevens

VvE-site.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.


Bezoekgegevens

Op de websites van VvE-site.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat VvE-site.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.


Gebruik van Cookies

VvE-site.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.


Wijzigingen

VvE-site.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met ons via het daarvoor bestemde contact formulier.